About this person

Research:

Effects of hydro-power managed streams on salmonid ecology and biology. Early life history, reproduction and population ecology of salmonids.

Competence:

Experimental biology: experimental design (laboratory and field) and numerical analyses (using R). Electrofishing, visual censuses on snorkel on
rivers to count spawners. Habitat characterisation for mapping purposes and nest sampling.

Publications

Articles

All articles

Book chapters

  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport for reetableringsprosjektet 2005. Direktoratet for naturforvaltning 2006 ISBN 82-7072-684-2.. pages 13-21
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Moen, Vidar; Wiers, Tore utlegging av øyerogn i Kosåna og Lågåna i Mandalsvassdraget våren 2003 - beskrivelse og evaluering av tiltaket. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. pages 20-26
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Kleiven, Einar; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for å reetablere laks i Tovdalsvassdraget. Resultater fra prosjektet i 2002 og 2003. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. pages 12-20
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge Senkingen av Vangsvatnet - konsekvenser på bestandsnivå. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. pages 78-81
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik Effekter av regulering på laksebestanden. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. pages 65-77
All book chapters

Reports

  • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 33 pages LFI Uni Miljø(292)
  • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 77 pages LFI Uni Miljø(291)
  • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 64 pages LFI Uni Miljø(290)
  • Skoglund, Helge; Hellen, Bjart A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Urdal, Kurt Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 21 pages LFI Uni Miljø(287)
  • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2016. Uni Research Miljø 2017. 32 pages LFI Uni Miljø(294)
All reports

Other publications

All other publications
See all publications in CRIStin

Previous projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:16:54