Publications

Book chapters

  • Gustavsen, Linda Mølgaard; Nesvold, Helle Volds- og overgrepsutsatte. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 268-276

Reports

Other publications

See all publications in CRIStin

Previous projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:17:02