About this person

Dr. Art. Hilde Danielsen has her degree in culture studies from the University of Bergen 2006.

Publications

Articles

All articles

Books

Book chapters

 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita Gendered Citizenship: The Politics of Representation. I: Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 9781137517647.. pages 1-14
 • Danielsen, Hilde; Holtsmark, Sven Gabriel; Kasiyan, Anastasija; Nielsen, Jens Petter; Rotihaug, Ingunn; Rønning, Ole Martin Sovjetunionen og norsk arbeiderbevegelse. I: Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.. pages 136-172
 • Danielsen, Hilde Pasjonert politikk - danningen av den frigjorte kvinnen på 1970-tallet. I: Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0081-4.. pages 21-60
 • Danielsen, Hilde Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. I: Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0081-4.. pages 7-20
 • Mühleisen, Wencke; Danielsen, Hilde State-recommended couple sexuality. I: Gender and change : power, politics and everyday practices. Karlstad University Press 2012 ISBN 978-91-86637-05-7.. pages 9-22
All book chapters

Reports

 • Ludvigsen, Kari; Danielsen, Hilde Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helse- og omsorgssektoren; veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?. Uni Research Rokkansenteret 2014. (ISBN 978-82-8095-093-2) 101 pages
 • Danielsen, Hilde Med barn i byen. Foreldreskap, plass og identitet. Universitetet i Bergen 2006. 287 pages

Other publications

 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Danielsen, Hilde The Politics of Inclusion. Parents Domesticating Difference and Mutual Belonging in Norway.. 2018.
 • Danielsen, Hilde; Sundsbø, Astrid Ouahyb; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Foreldreskap i det mangfoldige Norge. Fagdag for Bergen kommune. 2018.
 • Danielsen, Hilde Birthday Parents.. 2018.
 • Danielsen, Hilde Bursdagsfilm og presentasjon. 2018.
 • Danielsen, Hilde; Sundsbø, Astrid Ouahyb Filmvisning og diskusjon. 2018.
All other publications
See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:16:44