Publications

Articles

Book chapters

  • Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Hunskaar, Steinar Medisinsk utstyr. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 73-80

Reports

Other publications

  • Johnsen, Grethe; Berge, Arngeir; Alsaker, Kjersti; Morken, Tone; Steen, Knut; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Rebnord, Ingrid Keilegavlen Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell. 2017.
See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:16:00