About this person

Utdanning:

Cand. med. Oslo 1976.
Spes. i allmennmedisin 1991, resertifisert hvert 5. år. Spes. i samfunnsmedisin 1990.
Forsker og fagutvikler via en rekke kurs og praktisk erfaring.
Godkjent veileder i allmennmedisinutdanning, i forbedringsarbeid og i kognitiv terapi.

Forskningsområde:

  • utvikling av nettkurs for fastleger om akuttmedisin, oppnevnt allmennlege fra NFA i gruppen for utvikling av nettkurs om vold i nære relasjoner, Nklm
  • kvalitetsarbeid i legevakter og fastlegekontor
  • makt/avmakt og Empowerment i møtet mellom pasient og helsevesen
  • stigmatiserte/marginaliserte grupper (psykiatri, rus, ikke-heterofile, MUPS m.fl.)

Allmennlege/fastlege 1978-2014, tidl. praksiskonsulent ved Haukeland Universitetssykehus.
Leder av Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP), og leder i Referansegruppa for praktisk kvalitetsarbeid. Prosjektleder for Legeforeningsprosjektet Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) i perioden 2010-2012, forløperen til SKIL AS.
 

Publications

Articles

All articles

Books

Reports

Other publications

See all publications in CRIStin

Previous projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:16:30