About this person

Education:
Social worker, Cand. Socion.
 

Areas of expertise:
- methodological social work and child welfare (development work)
- supervision and teaching
- children and adults in contact with child welfare (user involvement and decision-making)

Publications

Articles

All articles

Book chapters

  • Havnen, Karen J Skaale Familieråd som beslutningsmodell i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. pages 162-177
  • Havnen, Karen J Skaale Barnas helse og fungering.. I: Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 ISBN 978-82-92970-89-8.. pages 95-114
  • Skilbred, Dag Tore; Havnen, Karen J Skaale Råd og veiledning som hjelpetiltak. I: Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 ISBN 978-82-92970-89-8.. pages 115-155
  • Havnen, Karen J Skaale Er plassering alltid bra? Barnevernets moglege skadelege effektar på barn. I: Mangfold og utvikling - sosialt arbeid i ny tid. En artikkelsamling om sosialt arbeid 2011-2015.. Oslo: Fellesorganisasjonen,Seksjonsrådet for sosionomer 2015 ISBN 978-82-90858-12-9.. pages 71-88

Reports

All reports

Other publications

  • Vis, Svein Arild Myhra; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Havnen, Karen J Skaale Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker. 2018.
  • Vis, Svein Arild Myhra; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Havnen, Karen J Skaale Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker. 2018.
  • Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Havnen, Karen J Skaale; Fossum, Sturla Barnevernets undersøkelsesarbeid: Evaluering av Kvellomalen. 2018.
  • Havnen, Karen J Skaale; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Vis, Svein Arild Assessment frameworks for child welfare investigations – differences and similarities in the Nordic countries. 2018.
  • Kojan, Bente Heggem; Hennum, Nicole; Havnen, Karen J Skaale; Fauske, Halvor; Christiansen, Øivin Social work, decision-making and complexity. 2017.
All other publications
See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:17:44