Publications

Articles

All articles

Book chapters

  • Alsaker, Kjersti Voldens virkninger på kvinners sosiale liv og arbeidssituasjon. I: Vold mot kvinner. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41877-9.. pages 229-241

Reports

Other publications

  • Johnsen, Grethe; Berge, Arngeir; Alsaker, Kjersti; Morken, Tone; Steen, Knut; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Rebnord, Ingrid Keilegavlen Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell. 2017.
  • Alsaker, Kjersti; Morken, Tone; Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg Sexual Violence in Marriage. 2017.
  • Alsaker, Kjersti; Moen, Bente Elisabeth; Morken, Tone; Baste, Valborg Associations between quality of life and intimate partner violence. 2017.
  • Morken, Tone; Johansen, Ingrid H.; Alsaker, Kjersti Risk factors for aggressive incidents in emergency primary care-a qualitative study. 2016.
  • Melf, Klaus; Berge, Arngeir; Alsaker, Kjersti; Johnsen, Grethe; Nesvold, Helle; Thesen, Janecke; Hunskaar, Steinar; Gram, Helene; Bjorøy, Frode Nettkurs for fastleger om vold i nære relasjoner. 2016.
See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:15:46