About this person

Knut Grove´s research activities are divided between Labour History and Local and Regional History.  The Labour History tradition in Norway and especially Bergen, are part of industrial relations as research field, with a multidisciplinary approach to and stressing the working life´s institutions as well as the working place itself. Grove´s works here includes studies of industrial workers and their organizations, as well as high school teachers and their organizations. Here, he combines labor history and the study of professions. In local and regional studies, his writings are located at different community level, using theories and concepts from different disciplines. Another central field in his work is historiography. Grove has been associated with the University of Bergen, and the Department of Archaeology, Cultural Studies and Religion; the last years as program coordinator and associate professor at the master program in regional studies.  
 

Publications

Articles

 • Grove, Knut; Michelsen, Svein Lærarane, LO og funksjonærane 1945-2002. Arbeiderhistorie 2013. s. 125-145
 • Grove, Knut; Grove, Hjørdis J. "Alt da nye kjem liksom ein straum veltande inn på ein..." Opplysning, danning og frilyndt ungdom i ei omveltingstid. Gamalt frå Voss 2012 ; Volume 44. s. 192-210
 • Grove, Knut; Heiret, Jan; Ågotnes, Hans-Jakob Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft. Arbeiderhistorie 2010. s. 53-73
 • Grove, Knut Fagtidsskrift, publisering og formidling av historie. HIFO-nytt 2004 (3). s. 20-24
 • Grove, Knut; Skurtveit, Halvor; Svihus, Årstein Modernisering og skule. Frå konferansen om lærdomskulturar i Sverige og Norge. HIFO-nytt 2003 (3). s. 14-19

Books

All books

Book chapters

 • Grove, Knut; Heiret, Jan Å arbeida med munnlege kjelder. I: Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03038-8.. pages 122-147
 • Grove, Knut Segregering, integrasjon og utvikling. Forteljingane om spesialskolesystemet 1965-1975. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5.. pages 83-103
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Organisasjonsliv og politikk.. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. pages 127-160
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Fellesskap på industristad og i bygd. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. pages 143-182
 • Grove, Knut; Angell, Svein Ivar Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. pages 183-218
All book chapters

Reports

 • Farsethås, Hans Christian; Grove, Knut Filosofen i fortida. I: Farsethås, Hans Christian (red.: Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, UiB 2009.
 • Grove, Knut Det kulturelle Hardanger. Hardingen, regionen og fellesskapa. Stein Rokkan senter for fleirfaglege samfunnsstudiar 2008. 24 pages
 • Grove, Knut One Landscape – Differing Eyes. The Interface of the Past for the Future in the Norwegian Fjord Landscape. Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008. 28 pages
 • Grove, Knut Historie i randsona. Historieforskinga ved Rokkansenteret, LOS og SEFOS. Rokkansenteret 2007. (ISBN 978-82-8095-052-9) 71 pages
 • Byrkjeland, Martin; Grove, Knut Bygdeutvikling i Hordaland 1990-2005. Rokkansenteret 2005. 96 pages Rokkansenteret Working Papers(14)

Other publications

 • Grove, Knut Forteljingar om segregasjon og integrering: Spesialskolesystemet som politisk tema 1965–1975. 2017.
 • Grove, Knut Vekst, velstand og Vestland. Kraftutbygginga i Hordaland 1945-1965. 2017.
 • Grove, Knut Eit historisk perspektiv på forholdet mellom fagrørsla og dei tilsette i staten. 2017.
 • Grove, Knut The fruit garden of Hardanger –product branding in an old region. 2016.
 • Grove, Knut Noko om elektrisitetsforsyninga i Hordaland rundt 1920. 2016.
All other publications
See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-11-17 07:16:19