About this person

Education:
Dr. Psychol.

Areas of expertise:
- bullying
- child adaptation to divorce
- structural equation modeling (SEM)
- item response theory (IRT)

Publications

Articles

All articles

Book chapters

  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan Mobbing i skolen – grunnleggende fakta og tiltak med Olweusprogrammet.. I: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-46398-1.. pages 372-398

Reports

  • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-056-8) 244 pages
  • Tharaldsen, Kjersti; Slåtten, Hilde; Hancock, Charlotte; Bru, Lars Edvin; Breivik, Kyrre Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-058-2) 105 pages
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Slåtten, Hilde; charlotte, hancock; Bru, Edvin; Breivik, Kyrre Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-058-2) 116 pages
  • Olweus, Dan; Breivik, Kyrre; Solberg, Mona Elin Langtidseffekter av Olweusprogrammet mot mobbing i norske skoler - en ny storskala studie. Uni Research Helse, RKBU Vest 2015. 21 pages
  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan; Endresen, Inger The Adjustment of Children and Adolescents in Different Post-Divorce Family Structures. A Norwegian Study of Risks and Mechanisms. Universitetet i Bergen 2008. (ISBN 978-82-308-0547-3) 197 pages

Other publications

  • Lehmann, Stine; Monette, Sebastien; Egger, Helen; Breivik, Kyrre; Young, David; Davidson, Claire; Minnis, Helen The Reactive Attachment and Disinhibited Social Engagement Disorder Assessment (RADA) Interview -Development and Validation. 2018.
  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan; Endresen, Inger Does the Quality of Parent-Child Relationships Mediate the Risk for Problem Behavior Among Adolescents in Single Parent Families?. 2009.
See all publications in CRIStin

Publications

Research Topics

cp: 2019-12-04 11:15:20