About this person

Candpolit og fagsjef i Eikeland forsking og undervising, Ole Johan Eikeland, er engasjert i Vakttårnprosjektet som metodekonsulent og som ansvarlig for kvalitetssikring av forskningsdata. I tillegg utfører han analyser og skriver årsrapporter til de deltakende vakttårnene.

Publications

Reports

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:17:25