About this person

Utdanning:
Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi /PhD


Forsknings- /kompetanseområder:
Konsekvenser av mishandling og omsorgssvikt for barn
Stress og traumerelaterte lidelser hos barn
Kartlegging av psykisk helse i høyrisikogrupper barn

Publications

Articles

All articles

Book chapters

  • Lehmann, Stine; Kornør, Hege; Jacobsen, Heidi Standardiserte instrument for screening av psykisk helse. I: Barn kan inte vänta : Översikt av kunskapsläget och exempel på genomförbara förbättringar. Stockholm: Nordens Velferdscenter 2015 ISBN 978-91-980800-4-9.. pages 29-33

Reports

Other publications

  • Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine Får ungdom i fosterhjem oppfølging fra BUP i tråd med behov? Funn fra «Ung i Fosterhjem». 2018.
  • Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine Services According to Need for Youth in Foster Care?. 2018.
  • Kayed, Nanna Sønnichsen; Lehmann, Stine Children Placed in Alternate Care in Norway: A Review of Mental Health Needs and Current Official Measures to Meet Them. 2018.
  • Lehmann, Stine; Monette, Sebastien; Egger, Helen; Breivik, Kyrre; Young, David; Davidson, Claire; Minnis, Helen The Reactive Attachment and Disinhibited Social Engagement Disorder Assessment (RADA) Interview -Development and Validation. 2018.
  • Lehmann, Stine Barn utsatt for vold og overgrep -Åpningsforedrag. 2018.
All other publications
See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:16:40