Publications

Articles

All articles

Reports

  • Baste, Valborg Radiofrequency electromagnetic fields and reproductive health - Occupational exposure among servicemen in the Royal Norwegian Navy. University of Bergen 2011. (ISBN 978-82-308-1756-8)
  • Haukenes, Inger; Bondevik, Kristin; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Kirkeleit, Jorunn; Moen, Bente Elisabeth Forståelse av sykefravær -erfaringer fra de det angår mest. Seksjon for arbeidsmedisin 2008. (ISBN 82-91232-68-7) 50 pages
  • Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Magerøy, Nils Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø. Universitetet i Bergen 2007. (ISBN 82-91232-64-4) 15 pages
  • Haukenes, Inger; Bondevik, Kristin; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon. Seksjon for arbeidsmedisin 2007. (ISBN 82-91232-66-0) 39 pages Prosjekt HMS Sjø(4)
  • Magerøy, Nils; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Riise, Trond En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. Seksjon for arbeidsmedisin 2004. (ISBN 82-91232-40-7) 90 pages
All reports

Other publications

All other publications
See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:17:31