All publications 1983 - Uni Research Health

All publications

  • Bjerck B, Bjørgo J, Danielsen S, Gulli BM, Ingebrigtsen H, Karl I, Malterud K, Storbråten S. Kvinners seksualitet. Den norske kvinneundersøkelsen.. 1983.