All publications 1984 - Uni Research Health

All publications

  • Kirsti Malterud Sykdom eller særpreg? En kritisk bok om kvinner og helse. 1984.
  • Malterud K, Petersen G. Helseproblemer hos homofile. 1984.