All publications 1985 - Uni Research Health

All publications

  • Kirsti Malterud Kvinner og medisin: Nye perspektiver. I Vogt K, Lie S, Gundersen K, Bjørgum J (eds) Kvinnenes kulturhistorie. Fra år 1800 til vår tid. . 1985, Oslo.
  • Kirsti Malterud Den vanskelige pasient. Medicinsk Årbog 1985.. 1985, København.
  • Kirsti Malterud Familievold. I Laake H (ed) Alkohol og vold. Årsak og virkninger. Stavanger/Oslo/Bergen/Tromsø . 1985.