All publications 1987 - Uni Research Health

All publications

  • Høiland K, Øvrebø T, Malterud K, Strand K, Anstorp T. Kvinners helse. 1987.
  • Malterud K, Vaglum P. Kommunikasjon eller kollisjon i lege-pasient-forholdet? I Fugelli P, Nylenna M red. Kunnskap er makt og bør deles med andre. . 1987, Oslo.