All publications 1988 - Uni Research Health

All publications

  • Kirsti Malterud Veien blir til mens du går. In Almind G, Bruusgaard D, Bentzen N, Hovelius B, eds. Forskning i nordisk allmennmedisin.. 1988, Oslo.
  • Kirsti Malterud Den allmennpraktiserende legen - blant hverdagens menneskelige kontraster. I Ellefsen B, Romøren TI red. Betalt for å hjelpe. Yrker og arbeid i velferdsstaten.. 1988, Oslo.