All publications 1992 - Uni Research Health

All publications

  • Kirsti Malterud Helt alminnelig - og ganske spesielt. Om å leve som lesbisk. 1992.
  • Kirsti Malterud Den kliniske samtale - virkelighet og vitenskap.. 1992, København.
  • Kirsti Malterud Samtalen som medisinsk redskap i møtet med mishandlete kvinner. I Bang L, Hydle I red. Mishandling og seksuelle overgrep. Legens faglige oppgaver.. 1992, Oslo.
  • Kirsti Malterud Kan legekunsten vitenskapeliggjøres? I Husebø S red. Medisin - kunst eller vitenskap?. 1992, Oslo.