All publications 1997 - Uni Research Health

All publications

  • Norman Anderssen Er lesbiske kvinner og homofile menn fortsatt stigmatiserte i Norge?. 1997, Oslo.
  • Kirsti Malterud Helseproblemer hos lesbiske og homofile. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin. Klinisk arbeid.. 1997, Oslo.
  • Kirsti Malterud Ressurser versus risiko. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin. Klinisk arbeid.. 1997, Oslo.
  • Kirsti Malterud Den norske velferdsstaten - på menns premisser? Om kjønnsdelte konsekvenser av vanlige helseplager. I Roalsvig EP, red. Fagbevegelsen foran et nytt århundre.. 1997, Oslo.