All publications 2002 - Uni Research Health

All publications

  • Kirsti Malterud; Steinar Hunskår Patient-centred approaches to chronic myofascial pain in primary care. 2002.
  • Kirsti Malterud Kvalitative metoder i medisinsk forskning – forutsetninger, muligheter og begrensninger. 2002.
  • Kirsti Malterud Når livsstil ikke nytter - medikamentell risikointervensjon for dårlige mennesker. I Elvbakken KT, Solvang P red. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv.. 2002, Bergen.
  • Kirsti Malterud Empowering the patient by reframing the discourse. In Malterud K, Hunskaar S, eds. Patient-centred approaches to chronic myofascial pain in primary care.. 2002, Oxon.
  • Kirsti Malterud The art of living with pain – recovery through acknowledgement. In Malterud K, Hunskaar S, eds. Patient-centred approaches to chronic myofascial pain in primary care.. 2002, Oxon.
  • Kirsti Malterud The challenges of chronic myofascial pain: committment to patient perspectives. In Malterud K, Hunskaar S, eds. Patient-centred approaches to chronic myofascial pain in primary care.. 2002, Oxon.