All publications 2003 - Uni Research Health

Page 1 of 5. next

All publications

 • Kirsti Malterud Overvekt og slanking - normer, strategier og kjønn. I Berg O, Søgaard AJ, Selikowitz HS, Aasland OG, red. Medisin og samfunn.. 2003, Oslo.
 • Kirsti Malterud Første linje. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. 2003, Oslo.
 • Kirsti Malterud Helseproblemer hos lesbiske og homofile. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin. 2003, Oslo.
 • Kirsti Malterud Å lede på vei hva er god forskningsveiledning? Balladen om “Petter” og “Kristine”. I Bjørndal A, Nylenna M, red. Med makten i sitt ord.. 2003, Oslo.
 • Bendixen, Mons; Endresen, Inger; Olweus, Dan Variety and frequency scales of antisocial involvement: Which one is better?. 2003.
 • Berge, Torkil; Axelsen, Eva Dalsgaard; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde; Ommundsen, Reidar Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. 2003.
 • Berle, Jan Øystein; Aarre, Trond F.; Mykletun, Arnstein; Dahl, Alv Andreas; Holsten, Fred Screening for postnatal depression. Validation of the Norwegian version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale, and assessment of risk factors for postnatal depression. 2003.
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark Relasjon, dialog og meningsskaping er psykoterapiens kjerne. 2003.
 • Bjørkavåg, Unni; Kristoffersen, Kjell; Mykletun, Arnstein Hjerneslagpasienter i en slagenhet. 2003.
 • Bjørnelv, Sigrid; Mykletun, Arnstein; Dahl, Alv Andreas The influence of definitions on the prevalence of eating problems in an adolescent population. 2003.
 • Brun, Wibecke; Ekornås, Belinda; Kobbeltvedt, Therese; Pallesen, Ståle; Hansen, Anita; Laberg, Jon Christian; Eid, Jarle; Johnsen, Bjørn Helge Betydningen av felles mentale modeller for beslutningstaking i operative team. 2003.
 • Christiansen, Øivin Empowerment i barnevernet - variasjoner over et tema. 2003.
 • Dahl, Alv Andreas; Krüger, Marit Bjartveit; Dahl, Nils Håvard; Stordal, Eystein; Mykletun, Arnstein Utvikling og drift av Nettverk for Psykiatrisk Epidemiologi (NEPE). 2003.
 • Daltveit, Anne Kjersti; Irgens, Lorentz; Øyen, Nina; Skjærven, Rolv; Markestad, Trond; Wennergren, Göran Circadian variations in sudden infant death syndrome: associations with maternal smoking, sleeping position and infections. The Nordic Epidemiological SIDS Study. 2003.
 • Drægebø, Einar; Havnen, Karen J. Skaale; Hove, Harald; Skjerve, Jan Eirik; Oma, Arild Rapport fra Granskingsutvalgetfor barneverninstitusjoner i Bergen. 2003.