All publications 2006 - Uni Research Health

Page 1 of 7. next

All publications

 • Kirsti Malterud Må legen alltid ha det så travelt? I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Årsmelding 2005. 2006.
 • Kirsti Malterud Enkle småting eller livshistorisk drama? I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Fra risikojakt til ressursmobilisering. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Nøkkelspørsmål – et språklig verktøy der hvert ord betyr noe spesielt. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Shad Mahlum Legens egne følelser. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Konsultasjonsmodeller. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Kjønn og helse. I: Lorentzen J, Mühleisen W, red. Kjønnsforskning. En grunnbok. . 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Subjektive symptomer uten objektive funn. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. 2006, Oslo.
 • Kirsti Malterud Lesbisk hos legen. I Ohnstad A, Malterud K, red. Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta.. 2006, Oslo.
 • Airaksinen, Olavi; Brox, Jens Ivar; Cedraschi, Christine; Hildebrandt, Jan; Klaber-Moffett, Jennifer; Kovacs, Francisco; Mannion, Anne F.; Reis, Shmuel; Staal, J. Bjart; Ursin, Holger; Zanoli, Gustavo Chapter 4 - European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain. 2006.
 • Bendixen, Mons; Endresen, Inger M.; Olweus, Dan Joining and leaving gangs: Selection and facilitation effects on self-reported antisocial behavior in early adolescence. 2006.
 • Bendixen, Mons; Endresen, Inger; Olweus, Dan Joining and leaving gangs: Selection and facilitation effects on self-reported antisocial behavior in early adolescence. 2006.
 • Bergsjø, Per; Heiberg, Marit; Telje, Jo; Thesen, Janecke Svangerskapsomsorg. 2006.
 • Berle, JØ; Mykletun, Arnstein; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Rasmussen, Svein Arvid; Dahl, AA Outcomes in adulthood for children with foetal growth retardation. A linkage study from the Nord-Trondelag Health Study (HUNT) and the Medical Birth Registry of Norway. 2006.