All publications 2013 - Evaluation of the Labour and Welfare Administration (Nav) - [Uni Research Rokkan Centre]

All publications

  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav - med brukeren i sentrum?. 2013.
  • Kildal, Nanna; Helg√ły, Ingrid; Nilssen, Even "Utvikling av en arbeidsrettet spesialistrolle i Nav". 2013.
  • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyr√•krati og ustabile relasjoner. 2013.