Articles 2012 - Øivin Christiansen

Articles

  • Christiansen, Øivin Hvorfor har barenevernet problemer med å se og behandle barn som aktører?. Norges Barnevern 2012 ; Volume 89 (1-2). s. 16-30