Articles 2015 - Sigurd O Handeland

Articles

  • Nilsen, Tom Ole; Lukas, Juliane; Valen, Ragnhild; Helvik, Jon Vidar; Ebbesson, Lars O.E.; Rønnestad, Ivar; Hamre, Kristin; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd Olav Utvikling av osmoreguleringssystemet hos torskelarver startfôret på rotatorier eller naturlig zooplankton. Norsk Fiskeoppdrett 2015. s. 36-38