Book chapters 2006 - Arne Fjellheim

Book chapters

  • Raddum, Gunnar; Arnekleiv, Jo Vegar; Halvorsen, Godtfred Anker; Saltveit, Svein Jakob; Fjellheim, Arne Bunndyr. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. pages 65-79