Book chapters - Kirsti Malterud

Page 1 of 4. next

Book chapters

 • Malterud, Kirsti Systematisk tekstkondensering - En pragmatisk metode for tverrgående tematisk analyse av kvalitative data. I: Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning. Klim 2018 ISBN 9788772042350.. pages 115-134
 • Malterud, Kirsti Lesbisk selvtillit i møte med legen. I Grønningsæter AB, Kristiansen HW, Lescher-Nuland BR, red. Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile. Oslo: Universitetsforlaget 2015. pages 135-149
 • Kirsti Malterud En allmennmedisinsk vekkelsespredikant. I Fugelli P. En lesebok. Tekster i utvalg 1969-2014. . Universitetsforlaget 2014. pages 105-113
 • Steinar Hunskår; Kirsti Malterud 1.1 Første linje. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. Gyldendal Akademisk 2013. pages 26-32
 • Malterud K, Prydz P. 2.14 Medisinsk uforklarte helseplager. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. Gyldendal Akademisk 2013. pages 193-203
 • Kirsti Malterud Hva forteller medisinsk uforklarte helseplager om eksemplarisk sykdom og kjønn? I Eriksen A, Krefting E, Rønning AB red. Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.. Scandinavian Academic Press 2012. pages 253-81
 • Kirsti Malterud Kvalitative studier om forebyggelse. I Kamper-Jørgensen F, Almind G, Jensen BB. Forebyggende sundhedsarbejde. Baggrund. Analyse og teori. Arbejdsmetoder. 5.udgave. . Munksgaard 2009. pages 189-196
 • Kirsti Malterud Må legen alltid ha det så travelt? I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. Universitetsforlaget 2006. pages 116-123
 • Kirsti Malterud Kjønn og helse. I: Lorentzen J, Mühleisen W, red. Kjønnsforskning. En grunnbok. . Universitetsforlaget 2006. pages 198-206
 • Kirsti Malterud Lesbisk hos legen. I Ohnstad A, Malterud K, red. Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta.. Det Norske Samlaget 2006. pages 122-133
 • Kirsti Malterud Fra risikojakt til ressursmobilisering. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. Universitetsforlaget 2006. pages 96-105
 • Kirsti Malterud Subjektive symptomer uten objektive funn. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. Universitetsforlaget 2006. pages 54-61
 • Kirsti Malterud Nøkkelspørsmål – et språklig verktøy der hvert ord betyr noe spesielt. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. Universitetsforlaget 2006. pages 158-166
 • Kirsti Malterud Enkle småting eller livshistorisk drama? I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. Universitetsforlaget 2006. pages 178-186
 • Kirsti Malterud Konsultasjonsmodeller. I Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient.. Universitetsforlaget 2006. pages 26-37