Book chapters - Øivin Christiansen

Book chapters

  • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. pages 214-229
  • Christiansen, Øivin; Iversen, Oddmar; Kojan, Bente Heggem Beslutninger om plassering utenfor hjemmet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. pages 108-129
  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Beslutningslandskapet i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. pages 15-18
  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Beslutninger om hjelpetiltak i hjemmet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. pages 92-107
  • Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin Å fatte beslutninger i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. pages 9-33
  • Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin Å fatte beslutninger i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. pages 19-33
  • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Christiansen, Øivin Beslutninger i meldingsarbeidet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. pages 62-75
  • Christiansen, Øivin Hvilken hjelp til hvilke problemer? En nærstudie av barnevernets hjelpetiltak. I: Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 ISBN 978-82-92970-89-8.. pages 64-89
  • Christiansen, Øivin Er hjelpetiltakene til hjelp?. I: Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 ISBN 978-82-92970-89-8.. pages 90-101

Years