Books - Kirsti Malterud

Page 1 of 2. next

Books

 • Kirsti Malterud Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017.
 • Malterud, Kirsti Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utgave. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028286. 256 pages.
 • Malterud, Kirsti Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028903. 168 pages.
 • Kirsti Malterud Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2012.
 • Malterud, Kirsti Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02046-4. 164 pages.
 • Malterud, Kirsti Kvalitative metoder i medisinsk forskning (3. utgave). Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01800-3. 238 pages.
 • Malterud, Kirsti; Nessa, John; Stensland, Per; Thesen, Janecke Legekunst i praksis. Kommunikasjon lege-pasient. Universitetsforlaget 2006 ISBN 978-82-15-00869-1. 208 pages.
 • Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis – kommunikasjon lege-pasient. Universitetsforlaget 2006.
 • Ohnstad A, Malterud K, red. Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta. Det Norske Samlaget 2006.
 • Steinar Hunskår; Kirsti Malterud Patient-centred approaches to chronic myofascial pain in primary care. Radcliffe Medical Press 2002.
 • Kirsti Malterud Kvinners ubestemte helseplager. Pax 2001.
 • Kirsti Malterud Kvalitative metoder i medisinsk forskning - en innføring. TANO 1996.
 • Kirsti Malterud Allmennpraktikerens møte med kvinnelige pasienter. TANO 1990.
 • Høiland K, Øvrebø T, Malterud K, Strand K, Anstorp T. Kvinners helse. Pax forlag AS 1987.
 • Kirsti Malterud Sykdom eller særpreg? En kritisk bok om kvinner og helse. Pax forlag AS 1984.