Reports 2007 - Uni Research Environment

previous Page 3 of 3.

Reports

  • Stavelin, Anne Vegard; Pedersen, P.H.; Sølvik, Una Øvrim Analyse av protrombintid i primærhelsetjenesten - vurdering av analysekvalitet og en evaluering av to kontrollsystem for analytisk kvalitetskontroll ved hjelp av datasimuleringer. Universitetet i Bergen 2007. 111 pages
  • Steinsvåg, Kjersti Retrospective assessment of exposure to carcinogens in Norway’s offshore petroleum industry. Universitetet i Bergen 2007.
  • Svåsand, Terje; Bergh, Øivind; Dahle, Geir; Hamre, Lars Are; Karlsbakk, Egil; Korsnes, Kjetil; Taranger, Geir Lasse; Jørstad, Knut Miljøeffekter av torskeoppdrett. Havforskningsinstituttet 2007. 16 pages
  • Todal, Jan Arvid; Nylund, Are; Karlsbakk, Egil Ichthyobodo necator (Kinetoplastida) - a complex of sibling species. Universitetet i Bergen, Institutt for biologi 2007. 46 pages
  • Tolfsen, Christina C ”Application of proteomics for protein expression profiling and biomarker discovery in African clawed frog (Xenopus laevis) and common carp (Cyprinus carpio) exposed to endocrine disrupting compounds. Universitetet i Bergen 2007.
  • Vassenden, Gisle; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse av resipienter i Etne kommune i 2006. Unifob 2007. 39 pages SAM-Unifob Rapport(3)
  • Vassenden, Gisle; Johansen, Per-Otto; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse i Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden i 2006. Unifob 2007. 61 pages SAM-Unifob Rapport(4)