Reports - Øivin Christiansen

Reports

  • Christiansen, Øivin Hjelpetiltak i barnevernet - en kunnskapsstatus. RKBU Vest, Uni Research Helse 2015. (ISBN 978-82-92970-90-4) 157 pages
  • Christiansen, Øivin; Bakketeig, Elisiv; Skilbred, Dag Tore; Madsen, Christian; Havnen, Karen J Skaale; Aarland, Kristin; Backe-Hansen, Elisabeth Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. RKBU Vest, Uni Research Helse 2015. (ISBN 978-82-92970-89-8) 242 pages
  • Vis, Svein Arild; Storvold, Aina; Skilbred, Dag Tore; Christiansen, Øivin; Andersen, Anne Statusrapport om barnevernets undersøkelsesarbeid - høsten 2014. Uit The arctic university of Norway 2015. (ISBN 978-82-93031-37-6) 75 pages
  • Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin Kunnskapsstatus om familieråd. Erfaringer og effekter. Uni Research Helse, RKBU Vest 2014. (ISBN 978-82-92970-77-5) 115 pages
  • Christiansen, Øivin; Thomsen, Eva Anne; Hellem, Veslemøy Nå vet vi bedre hva vi gjør. Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet - med tiltaksplaner som praktisk forankring. Kommunesektorens organisasjon 2012. 26 pages
  • Christiansen, Øivin Når barn plasseres utenfor hjemmet: beslutninger, forløp og relasjoner. Under barnevernets (ved)tak. Universitetet i Bergen 2011. (ISBN 978-82-308-1887-9)
  • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Havik, Toril Utilsiktet flytting fra fosterhjem. En litteratusammenstilling. NOVA 2009. (ISBN 978-82-7894-458-5) 68 pages NOVA Notat(2)