Uni Research Health

Publications

Articles

All articles

Books

All books

Chapters

  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Thastum, Mikael Cool kids/Chilled - for å mestre den vanskelige angsten. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. pages 20-42
  • Wergeland, Gro Janne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjåstad, Jon Fauskanger; Fjermestad, Krister; Rogde, Anja Høye Freinds-programmet - for forebygging og behandling av angst hos barn og ungdom. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. pages 43-66
  • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. pages 214-229
  • Bieleninik, Lucja Wczesna interwencja wobec dziecka z grupy ryzyka i jego rodziny na oddziale noworodkowym i niemowlęcym [Early intervention for a high-risk child and its family in neonatal and pediatric intensive care unit]. I: Wczesna interwencja logopedyczna. Seria Logopedia XXI Wieku. Gdansk: Harmonia 2016 ISBN 978-83-7744-106-0.. pages 676-702
  • Bjåstad, Jon Fauskanger; Sagstad, Unni Sissel; Iversen, Gun Autismespektertilstander. I: Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026015.. pages 213-236
All book chapters

Reports

All reports