Uni Research Rokkan Centre

Publications

Articles

All articles

Books

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. 240 pages.
 • Hammerborg, Morten Byen som gikk i land: Haugesund bys historie etter 1950. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2180-6. 814 pages.
 • Jahnsen, Synnøve Økland Assessing Prostitution Policies in Europe. Routledge 2017 ISBN 9781138224919. 406 pages.
 • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. 334 pages.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. 352 pages.
All books

Chapters

 • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Johannesson, Mikael Har kommunevalgkampen noen betydning?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. pages 95-112
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. pages 61-78
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E. "Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det?.". Kan påminnelser øke valgdeltakelsen?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. pages 79-94
 • Bjørkdahl, Kristian; Carlsen, Benedicte Pandemic Rhetoric and Public Memory. What People (Don’t) Remember from the 2009 Swine Flu. I: Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-61617-9.. pages 261-283
 • Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit Nye sentrum–periferi-mønster? Tilgang til kompetanse gjennom arbeidsinnvandring. I: Immateriell kapital. Fjordantologien 2017. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028163.. pages 49-68
All book chapters

Reports

 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit; Lindén, Tord Skogedal Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer». Uni Research Rokkan Centre 2017. 80 pages Rapport - Rokkansenteret(1)
 • Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?. Uni research 2017.
 • Carlsen, Benedicte; Nyborg, Karine Healer or Gatekeeper? Physicians' Role Conflict When Symptoms Are Non-Verifiable. IZA Institute of Labor Economics 2017. 31 pages IZA Discussion Papers(No. 10735)
 • Corner, Adam; Arnold, Annika; Böhm, Gisela; Mays, Claire; Pidgeon, Nicholas; Poumadère, Marc; Scheer, Dirk; Sonnberger, Marco; Steentjes, Katharine; Tvinnereim, Endre European Perceptions of Climate Change - Six Recommendations for Public Engagement.. Climate Outreach 2017. 10 pages
 • Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller?. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017. (ISBN 978-82-7763-555-2) 84 pages Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-3)
All reports