Uni Research Rokkan Centre

Publications

Articles

All articles

Books

All books

Chapters

All book chapters

Reports

  • Angell, Elisabeth; Flo, Yngve; Grimsrud, Gro Marit The rural and regional policy of Norway. Institutions, development features and current instruments.. Uni Research Rokkan Centre 2016. (ISBN 978-82-8095-108-3) 74 pages
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E. Getting out the vote. Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway. Institutt for samfunnsforskning 2016. (ISBN 978-82-7763-506-4) 47 pages Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2016:12)
  • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier 2016. (ISBN 978-82-8095-114-4) 82 pages
  • Eimhjellen, Ivar Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv - nye tal og metodiske utfordringar. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016. (ISBN 978-82-7763-505-7) 60 pages
  • Eimhjellen, Ivar; Ødegård, Guro Klima og migrasjon: To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016. (ISBN 978-82-7763-500-2) 124 pages Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016:02)
All reports