Restauration project in Apeltun river in Bergen

Project Department: Uni Research Environment (group: LFI - freshwater biology) period: 24.03.14 - 01.06.16

About the project

Apeltunvassdraget er en av de viktigste gytebekker for sjøørret i Bergen, men har kraftig reduserte miljøtilstand grunnet forurensing, kanalisering, bekkelukking og kunstige vandringsbarrierer for fisk. Målet med restarureingsprosjektet kalt «Apeltunvassdraget – en perle i Bergen» er å bedre miljøtilstanden i vassdraget og å gjenskape mest mulig av den opprinnelige miljøtilstanden.
 
Prosjektpartnere så langt er Steinerskolen på Skjold, Bergen Sportsfiskere, Lagunen, Bergen kommune (Grønn etat, Vann- og avløpsetaten), Statens Vegvesen og UNI Miljø LFI. Lagunen AS finansierer prosjektet, dessuten bidrar kommunen og UNI Miljø LFI med egne midler og egeninnsats. I tillegg kommer en uvurderlig dugnadsinnsats av frivillige. Følg denne lenken for mer informasjon og siste nytt fra prosjektet.


 
cp: 2019-10-17 13:17:15