Local interaction between aquaculture and the marine ecosystem

Project Department: Uni Research Environment (group: SAM-Marin - marine biology) period: 01.01.16 - 01.01.19

About the project

Forskningsfokus: Analysere langtidsserier med marine miljødata, økologiske status i fjordsystemene omkring Bergen, beskrive endringer og kilder til påvirkning, evaluere dagens klassifiseringssystem, prøve ut hydrodynamiske modeller som et verktøy for effektiv miljøovervåking.

Uni Research Miljø sin rolle: Prosjektet inngår i URM sin strategiske instituttsatsning (SIS).

 

cp: 2019-05-21 14:16:43