National Centre for Emergency Primary Health Care

a part of Uni Research Health

About us

Projects

All projects

Publications

Articles

All articles

Books

All books

Reports

All reports
All publications

Events

 • Leader Seminar


  Uni Research Health

  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin arrangerer det årlige lederseminar for administrativ og medisinskfaglige ledere den 16. og 17. oktober 2018.

  Sted ...

 • ingen


  Uni Research Health

  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin arrangerer kurs i klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep. I samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken og ...

See calendar

Contact National Centre for Emergency Primary Health Care

Office address: Kalfarveien 31, Bergen
Post address: Postboks 7810, 5020 Bergen
Telephone: 55 58 65 00
Follow us:

News from National Centre for Emergency Primary Health Care

All news articles...
cp: 2018-09-19 11:16:42