Descriptive study of patients at Livskrisehjelpen (a personal crisis support team) in Bergen 2006

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 01.09.06 - 08.09.08

Project results

Artikkel ble publisert i Tidsskrift for den norske legeforening 2008;128:2056-9 . Artikkelen ble også omtalt i tidsskriftets leder. Rapporten "Henvendelser til Livskrisehjelpen i Bergen 2006" inneholder flere resultater fra studien.

Her er noen av hovedfunnene:

  • Samtaletilbudet "Livskrisehjelpen" ble benyttet av pasienter i alle aldersgrupper med ulike psykososiale kriser. Livskrisehjelpen er et eksempel på tidlig intervensjon på kommunalt nivå.
  • Livskrisehjelpen mottok 901 pasienter og gjennomførte 2 090 samtaler. I alt 602 av pasientene var kvinner. Nesten hver tredje pasient var i alderen 19–30 år.
  • Pasientene presenterte mange ulike henvendelsesårsaker, men flertallet av pasientene henvendte seg på grunn av livskriser som alvorlige livshendelser og bekymring for egne barn. 267 pasienter henvendte seg med mulig symptom på psykisk lidelse.
  • Flertallet av pasientene ble henvist videre til ulike offentlige og private instanser.

About the project

No English text.

Publications

Reports

All reports