Health consequences for acute patients when medical helicopter assistance is not accessible

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 01.01.13 - 31.12.19

Project results

Artikkelen om tapte leveår er til fagfellevurdering. Artikkel to som omhandler hvordan pasientene ble tatt hånd om med beskrivelse av transporttype, behandling, medisinskfaglig nivå på følge og hvor pasientene ble lagt inn er under arbeid og vil bli sendt inn til tidsskrift før årsskiftet.

About the project

No English text.

cp: 2019-12-04 11:16:06