Increased availability of community specialist services in psychiatry in Nordhordland

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 09.08.10 - 30.06.13

Project results

Evalueringen viste at prosjektet ga økt tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten i psykiatri i Nordhordland. Vaktpsykologen ble i gjennomsnitt kontaktet 1-1,5 ganger per uke, noe som tilsvarer ca. 2 henvendelser per 1000 innbyggere per år. Prosjektet ga økt grad av rett tiltak på rett nivå til rett tid, hovedsakelig i form av at flere pasienter fikk tilbud om oppfølging på DPS-nivå. Behovet for tvangsinnleggelser eller innleggelser i psykiatrisk sykehus ble ikke redusert. Prosjektet hadde stor verdi for alle involverte og ble godt mottatt. Det ga økt kvalitet på akuttvurderingene og stor læringsverdi for legevaktleger og –sykepleiere.

About the project

No English text.

Publications

Reports

All reports