Is it hazardous to work in out-of-hours primary health care?

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 09.10.08 - 01.10.11

Project results

Resultater er publisert gjennom rapport, artikkel i Utposten og flere mediaoppslag. En vitenskapelig artikkel ble høsten 2011 publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care. Den viser at:

  • En av tre ansatte i legevakt har vært utsatt for fysisk vold i løpet av sin arbeidskarriere i legevakt.
  • Flere sykepleiere enn andre yrkesgrupper opplever verbal utskjelling.
  • De mest vanlige utløsende faktorene for vold mot ansatte i legevakt synes å være rus og psykisk sykdom.

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles