National register of out-of-hours services in primary health care

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 01.08.05

Project results

Siden prosjektet «Nasjonalt legevaktregister» startet i 2005 har Nklm gitt ut en rekke rapporter basert på spørreundersøkelsen som annet hvert år sendes til lederne av alle legevaktene. Her er noen av funnene fra registeret:

  • I perioden 2005–2016 var det en tendens mot større og færre legevakter i Norge.
  • I 2016 var 52 % av legevaktlederne sykepleiere.
  • I 2016 hadde 53 % av legevaktene døgnvakt enten i uke eller helg, mens 21 % hadde døgnvakt både uke og helg.
  • I 2016 hadde vel halvparten av legevaktene fastlønn for leger på natt, mens ca. 15 % hadde fastlønn på kveld og helg.

 

About the project

No English text.

Publications

Articles

  • Steen, Knut; Morken, Tone; Hunskaar, Steinar Hygienetiltak på legevakt. Utposten 2018 ; Volume 47 (2). s. 7-10
All articles

Reports

All reports
cp: 2018-10-23 23:15:30