Pain among children and youth in emergency primary care: measurement and treatment

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 01.09.10

Project results

Vitenskapelig artikkel publisert i Emergency Medicine Journal i 2016 med følgende hovedfunn:

  • Legevaktleger underestimerte smerte fra alle tilstander hos barn.
  • Legens smertevurdering var mer lik foreldres og barns vurdering ved høy grad av smerte.
  • Under halvparten av barn med høy grad av smerte (≥7 på skala fra 0-10) fikk smertestillende behandling.

Studien var en oppfølging til studien under fra 2015, publisert i BMC Emergency Medicine  med disse hovedfunnene:

  • Legevaktlegene savner prosedyrer for smerteevaluering blant barn.
  • Legene bruker iblant smerteskala ved vurdering og håndtering av smerte hos barn over 9 år, men sjelden blant de yngste pasientene.

Link til artiklene finnes nederst på siden. Flere artikler er under arbeid.

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles
cp: 2019-12-04 11:15:28