Patient safety culture in out-of-hours emergency primary health care services

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 01.12.12

Project results

Resultater fra artikkel 1: Bondevik GT, Hofoss D, Hansen EH, Deilkås ECT. The safety attitudes questionnaire - ambulatory version: psychometric properties of the Norwegian translated version for the primary care setting. BMC Health Services Research 2014; 14: 139. doi: 10.1186/1472-6963-14-139.

  • Den norske oversettelsen av the Safety Attitudes Questionnaire er et nyttig verktøy for å måle pasientsikkerhetskultur på legevakt og fastlegekontor.
  • Oppfølgingsstudier vil undersøke om pasientsikkerhetskultur er relatert til yrke, kjønn, alder og klinisk setting i primærhelsetjenesten.
  • Videre vil en undersøke om det er sammenheng mellom pasientsikkerhetskultur og medisinske feil/uheldige hendelser.

 

Resultater fra artikkel 2: Bondevik, GT, Hofoss D, Holm Hansen E, Deilkås ECT. Patient Safety Culture in Norwegian primary care – a study in out-of-hours casualty clinics and GP practices. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2014; Sept 27: 1-7. 

  • Ved legevakter skåret sykepleiere høyere enn leger, og eldre helsearbeidere høyere enn yngre på flere av pasientsikkerhetsfaktorene.
  • Ved fastlegekontor skåret mannlige helsearbeidere høyere enn kvinnelige på fire av fem pasientsikkerhetsfaktorer.
  • Helsearbeidere ved fastlegekontor skåret høyere på pasientsikkerhetsfaktorer enn de som arbeidet ved legevakter.

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles
cp: 2019-12-04 11:16:09