Prevention of workplace violence in emergency primary care

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 01.12.11 - 31.12.13

Project results

Her er noen hovedfunn fra studien:

  • Det er stor variasjon i iverksatte sikkerhetstiltak ved norske legevakter.
  • 70 % av legevaktene har en person alene på vakt hele eller deler av døgnet.
  • Under halvparten av legevaktene har systematisk opplæring i voldshåndtering.

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles