The Watchtower project

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 01.10.05

Project results

Rapportering

På grunnlag av innsamlede data blir det årlig skrevet rapporter både for den enkelte legevakt og totalt. Samlerapportene finnes nederst på siden. Vakttårnlegevakter bruker rapportene til vurderinger, planlegging og evaluering av legevakttjenesten i de enkelte distriktene. De benyttes også i politiske prosesser for å kunne dokumentere aktivitet, ressurser og behov.

På oppfordring fra den enkelte legevakt er Nklm behjelpelig med å dokumentere andre aktiviteter også utover standardrapportering. Slik bruk av lokal data øker nytteverdi og motivasjon for å delta i prosjektet og bidrar i økende grad til utviking av legevakttjenesten lokalt.

Samlerapport for 2016 

Samlerapport for 2016 viser driftsdata og statistikk fra våre sju vakttårnlegevakter. 2016 er tredje året med registrering av kontaktåraker (ICPC-2). Rapporten inneholder et eget kapittel som omhandler kontaktfrekvens på spesielle helligdager, som 17. mai, 1. mai, jul, påske og pinse, og hverdager som blir inneklemt mellom helligdager. Hva som kjennetegner henvendelsene på slike dager blir også viet oppmerksomhet. Henvendelsesraten for alle vakttårna under ett gikk noe ned, også i 2016, men tre av vakttårna viser likevel økt aktivitet. Fortsatt er det slik at noen vakttårn har store forandringer i responsfordelingen. Ved Legevakta i Tromsø ser vi fortsatt effekt av tiltaket mot direkte oppmøte, som nok en gang har falt og telefonisk kontakt har tatt seg opp. 

 

 

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles

Reports

All reports
cp: 2019-12-04 11:16:24