White paper: Action plan for out-of-hours services in Norway

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 02.10.08 - 05.01.09

Project results

  • Nklm tilrår at kommunal legevakt skal forankrast i ei eiga forskrift.
  • Landet bør organiserast i mellom 60 og 80 legevaktdistrikt, typisk med mellom 30 000 og 100 000 innbyggarar innan eit rimeleg areal.
  • Legevaktdistriktet skal ha godt utstyrt legevaktstasjon i eigne lokale med legar i tilstadevakt saman med anna helsepersonell.
  • Nklm kjem med forslag om krav til grunnkompetanse for legar og anna helsepersonell som arbeider i legevakt.
  • Det blir tilrådd eit felles nasjonalt telefonnummer for legevakt.
     

About the project

No English text.

Publications

Reports

All reports