Working style among regular general practitioners and other doctors in out-of-hours emergency services in Norway

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 02.03.09 - 31.12.09

Project results

Erfarne fastleger og spesialister i allmennmedisin arbeider raskere enn andre leger på legevakt.

  • Fastlegene sto for 46,6 % av pasientkontaktene, og de hadde flere telefonkontakter (57,4 %) og enkle kontakter (50,7 %) enn de andre legene.
  • De andre legene hadde flest kontakter i de største og mest sentrale kommunene. De brukte mer allmenne og uspesifikke diagnoser enn fastlegene.
  • Eldre leger brukte færre takster enn de yngre, ellers var det små forskjeller i total takstbruk de ulike legegruppene imellom.
  • De fastlegene som også var spesialist i allmennmedisin brukte tidstaksten i 20,2 % av konsultasjonene, turnusleger brukte den i 41,2 %, og de som verken var fastlege eller spesialist i allmennmedisin brukte tidstaksten i 35,7 % av konsultasjonene.
  • Fastleger sykmeldte oftere enn turnusleger og andre vaktleger. Spesialister i allmennmedisin sykmeldte oftest.

About the project

No English text.