Medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) - fra usikkerhet til mestring

Project Department: Uni Research Health (group: Research Unit for General Practice in Bergen) period: 01.01.10 - 11.12.11

Project results

Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for MUPS v/ Peter Prydz og Kirsti Malterud har i samarbeid med AFE-Bergen laget en undervisningsvideo for allmennleger for å bidra til bedre forståelse av sykdomsmekanismene og kvalitetssikre kunnskapsbasert praksis. Videoen tar utgangspunkt i tre dramatiserte konsultasjoner der vi gir eksempel på muligheter for mestring av de vanligste utfordringene. Konsultasjonene handler om

  • Hva feiler jeg?
  • Hva er galt med kroppen min?
  • Hva kan legen bidra med?

Undervisningsopplegget, som er beregnet på veiledningsgrupper og etterutdanningsgrupper for allmennleger, er interaktivt, selvgående og krever ikke ekspertledelse. Opplegget omfatter filmsnutter med konsultasjoner og teoretiske bidrag, dessuten opplegg til gruppediskusjoner.

Les mer om dette undervisningsopplegget på sidene til Norsk forening for allmennmedisin

About the project

No English text

People