Biologiske risikofaktorar og tidleg utvikling hos nord indiske småbarn

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare) period: until 15.02.16

Project results

Tilskudd med vitamin B12 og folsyre bedrer utvikling hos sped- og småbarn i New Delhi, India.

Barna som fikk vitamin B12 og folsyre i seks måneder hadde bedre grovmotoriske ferdigheter og problemløsningsevner sammenlignet med barna som fikk placebo.

Dette viser en studie der 422 barn i New Delhi, India, i alderen 6 til 30 måneder fikk tilskudd med vitamin B12 og/eller folsyre eller placebo i seks måneder.

Barn som i utgangspunktet var underernærte og hadde tegn på vitamin B12-mangel hadde størst utbytte av tilskudd i form av bedre utviklingsskårer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

 

Resultatene viser at vitamin B12 og folat er betydningsfulle næringsstoff for å sikre optimal utvikling hos småbarn, og at mangel på disse kan være en risiko for skjevutvikling.

Resultatene må bekreftes gjennom nye studier i andre populasjoner, og studier på langtidsvirkningen av vitamin B12- og folatmangel må gjennomføres for å forstå viktige mekanismer.

Studiet er et samarbeid mellom forskere ved Senter for Internasjonal helse og Institutt for Medisinsk og Biologisk psykologi ved UiB, Sykehuset Innlandet, Uni Research Helse og forskere fra India.

 

Kilde:
Vitamin B12 and Folic Acid Improve Gross Motor and Problem-Solving Skills in Young North Indian Children: A Randomized Placebo-Controlled Trial

About the project

Risikofaktorar for tidleg utvikling hos nord indiske småbarn. Målt ved ASQ-3 i eit klinisk studie og i observasjonsdesign

Prosjektet er del av eit større randomisert plasebo kontrollert studie på effekten av vitamin B12 og folat på barneinfeksjonar i New Delhi India. 1000 sped- og småbarn i alderen 6-30 månader fekk dagleg tilførsel av vitamin B12 og/eller folsyre eller placebo i 6 månader. Barna vart tilfeldig fordelt i dei 4 ulike gruppene, og vart følgt tett i 6 månader med registrering av helseinformasjon og med oppfølging av helsepersonell når dette var nødvendig.

Ved studieslutt vart eit underutval på 422 barn undersøkt med Ages & Stages Questionnaire (3.ed) som eit mål på sped- og småbarnas utvikling. ASQ-data gir oss mulighet til å undersøke ein eventuell effekt av tilførsel av B12, Folsyre eller begge i 6 månader på ulike utviklingsmilepælar. Innan prosjektet kan me også undersøke betydningen av ulike risiko og beskyttelsesfaktorar for barna sin utvikling.

Prosjektet er eit samarbeid mellom:
Society for Applied Studies, New Delhi India, Senter for Internasjonal Helse, Bergen, Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi ved Psykologisk Fakultet og RKBU Vest, Uni Research Helse

 

Publications

Articles

All articles

Reports

All reports
cp: 2019-12-04 11:15:28