Divorce and mental health

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare)

About the project

Skilsmisse påvirker flere tusen barn hvert eneste år. Selv om de fleste barn tilpasser seg godt etter en skilsmisse, viser forskningslitteraturen at, som gruppe, har barn og ungdom som opplever skilsmisse en økt risiko for dårligere psykisk helse og svakere skoleprestasjoner enn barn fra intakte familier.

En skilsmisse berører flere områder av barn og unges liv: For noen endres hvor og hvordan de bor, familiens økonomiske situasjon, og personlige og sosiale kilder til støtte påvirkes.

I dette prosjektet vil vi utnytte mulighetene i koblingen mellom Barn i Bergen studien, en oppfølgingsstudie med detaljert informasjon om mange tusen barn og unge, og registerbaserte opplysninger om familieøkonomi og skolekarakterer. På denne måten ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan skilsmissen i seg selv, og i samspill med andre livsendringer, påvirker barn og unges psykiske helse og skoleprestasjoner.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Bente Wold ved Det psykologiske fakultet, UiB, Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet, og Henrik Daae Zachrisson ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU).

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen.

Publications

Articles

All articles
cp: 2019-12-04 11:16:02